top of page

Akumulácia – budúcnosť vykurovania aj v kachliarskom remesle.

Akumulácia – budúcnosť vykurovania aj v kachliarskom remesle.


Akumulačné vykurovanie poznáme aj z minulosti. Mnohí z vás si iste pamätajú staré „akumulačky“ na nočný prúd, ktoré sa počas noci, kedy bola elektrická energia lacnejšia, nabíjali a cez deň sa v nich uložená energia transportovala do priestoru sálaním a ventilátorom.

Pojem akumulácia môžeme vysvetliť ako hromadenie, sústreďovanie, zhromažďovanie niečoho, čo je pre nás dôležité. V prípade kachliarskeho remesla budeme hovoriť o hromadení (akumulácii) tepelnej energie, ktorú spravidla vyrábame buď v krbovej vložke, alebo v ohnisku kachľovej pece, a to spaľovaním kvalitného, tvrdého a suchého dreva.

Takto vyrobenú energiu hromadíme (akumulujeme) buď do vody, alebo do masy šamotového materiálu o váhe cca 1000kg. Táto energia sa potom uvoľňuje postupne a môžeme ju spotrebovať počas niekoľkých hodín, podľa toho, ako je stavba navrhnutá.


Ak je akumulácia do vody , tak sa spravidla používajú akumulačné nádrže o veľkých objemoch (podľa projektu) a energia z nich sa transportuje tradičným rozvodom cez obeh vody v radiátoroch.


V prípade akumulácie energie do masy šamotu, hovoríme o takzvaných ťahoch, ktoré sú navrhnuté v určitej dĺžke tak, aby sa vyrobená energia mala kde uložiť. Ťahy spolu s ohniskom tvoria „motor”, v ktorom sa vyrába a ukladá energia. Táto masa často dosahuje hmotnosti 500 – 1500kg , niekedy i viac. Takto uskladnená (naakumulovaná) energia sa počas prepočítaného intervalu odovzdáva cez „karosériu“ teda plášť, ktorým je kachľová pec obstavaná. Tento interval môže trvať 8 – 12 hodín, v niektorých prípadoch i viac.

Plášť kachľovej pece je tvorený buď omietanými plochami zo šamotových platní, alebo glazovanými kachlicami, prípadne ich kombináciou. Povrchová teplota správne navrhnutej kachľovej pece by nemala byť vyššia ako 60 °C. Na takto teplej ploche bez problémov udržíme ruku.


V dnešnej dobe je možné z jedného výkonného ohniska posielať energiu pre ohrev teplej vody v akumulačnom zásobníku po prepnutí klapky vieme akumulovať energiu do masy šamotu (ťahov), prípadne ju usmerniť pre prípravu stravy do sporáka s rúrou na pečenie.

Takto vyrobenou energiou môžeme vykurovať aj niekoľko miestností naraz a v určitých prípadoch aj celý dom.

Akumulácia zostane preto aj naďalej súčasťou vykurovania v kachliarskom remesle.

akumulacia, vykurovanie akumulaciou, akumulacna pac

922 zobrazení

Comments


bottom of page