top of page

Kúrenie v nízkoenergetických domoch

Kúrenie v nízkoenergetických domoch: Ideálne riešenie je hypokaustová kachľová pec, alebo akumulačný krb.


Už starí Rimania poznali tento systém. Používali ho v kúpeľoch, kde dym prechádzal cez dutinovú podlahu do komína, a tým ohrieval veľké plochy, ktoré vyžarovali sálavé teplo do priestoru. Ak energiu vyrobenú v ohnisku rozdelíme na veľké plochy, teplo je odovzdané do priestoru sálaním. Takéto teplo je vnímané ako veľmi príjemné, podobné slnečnému žiareniu.

Ak to zhrnieme, hypokaustom je označovaný uzavretý priestor, v ktorom cirkuluje teplý vzduch a ten je využívaný na ohrev čo najväčších plôch, ktoré majú nízke povrchové teploty.


Porovnajme tradičnú kachľovú pec, teplovzdušnú stavbu a stavbu hypokaustovú.


Tradičná kachľová pec bez vzduchovej medzery


Pri tomto type stavby, okrem sálania dochádza aj k odovzdávaniu tepla prúdením, teda konvekciou. To je spôsobené vysokou povrchovou teplotou. Naviac pri týchto stavbách dochádza k rôznym povrchovým teplotám na rôznych miestach. Tento stav nastáva preto, lebo prenos tepla je uskutočňovaný vedením, nakoľko sa šamoty a ťahy v niektorých miestach dotýkajú vonkajšieho plášťa a ten sa nerovnomerne prehrieva a tým vznikajú chladnejšie a teplejšie zóny, čo nieje žiadúce.

Pri takto nepravidelnom rozložení tepla môžu v peci nastávať rôzne pnutia, čo ma za následok vznik trhliniek prípadne praskanie škár medzi kachlicami.


Teplovzdušná stavba


O teplovzdušnom vykurovaní som už písal. Pri tomto type vykurovania dochádza k veľmi intenzívnemu pohybu vzduchu, ktorý je zapríčinený rozdielnymi teplotami v danej miestnosti. Vzduch, ktorý je nasávaný cez mriežky sa na krbovej vložke zohreje a cez horné mriežky je dopravovaný pod strop miestnosti, kde sa pomaly ochladzuje a padá opäť k podlahe. Vznikajú rozdielne teploty prie strope a podlahe, ktorých rozdiel býva väčší ako 20 °C. Časom sa tento rozdiel vyrovná v dôsledku trvalého prúdenia teplého vzduchu.

Takáto stavba prináša vírenie prachu, suchý vzduch v úrovni hlavy a súčasne pocit chladných nôh, lebo teploty pri podlahe sú oveľa nižšie.


Stavby systému hypokaust.


hzpokaust, hzpokaustová pec,Kúrenie v nízkoenergetických domoch

Tento systém bol vyvinutý už dávno, a podstata zostala dodnes. Eliminuje totiž všetky nevýhody tradičných pecí a aj teplovzdušných stavieb.

Podstata spočíva v spalinových ťahoch, ktoré sú buď stavané, alebo dodávané ako systémové tvarovky od rôznych výrobcov. Táto masa sa nadimenzuje podľa požadovaného výkonu a tvorí ju niekoľko sto kilogramov akumulačnej hmoty.

Na rozdiel od klasických stavieb, je u hypokaustu medzi vonkajším plášťom a ťahmi vzduchová medzera (hypokaust alebo dutina), v ktorej prúdi teplý vzduch a odovzdáva teplo na plášť sálaním.

Na základe rozdielnych teplôt, teplo prúdi z miest s vyššou teplotou – ťahy, na miesta s nižšou teplotou – plášť.


Hypokaust a povrchové teploty stavieb


Ideálna teplota takéhoto typu stavieb je 50-60 °C. To znamená plošný výkon 400- 600W/m2. Je to teplota, kedy ešte bez problémov udržíte ruku na plášti stavby. Pri tradičných peciach sa plošné výkony pohybujú na úrovni 1000W/m2 čo predstavuje 90 °C. Tam sa už ruka udržať nedá, a tak dochádza k neželanému prúdeniu vzduchu.

240 zobrazení

Comments


bottom of page