top of page

Stĺpové kachľové pece – minimálny priestor, maximálny výkon.

Kachľové pece, či už z kachlíc, alebo iba omietané sa v poslednom čase tešia veľkej pozornosti. Dôvodom je ich sálavé teplo a dlhá doba akumulácie. Veľa zákazníkov si uvedomuje túto pridanú hodnotu a teplovzdšné stavby preto nevyžadujú. V niektorých prípadoch sa zákazník dokonca rozhodne teplovzdušný krb zbúrať a na jeho mieste postaviť pec, ktorá je ďaleko efektívnejšia s menšou spotrebou dreva.

Aby klasické kachľové pece pokryli tepelné potreby, musia mať aj svoje rozmery. V niektorých prípadoch sú s tým spojené určité priestorové komplikácie. Skrátka, kachľová pec potrebuje svoj priestor. Ideálnym riešením je centrálne umiestnenie v danom priestore, čo sa ale nie vždy podarí, nakoľko množstvo stavieb sa rieši až keď je už dom navrhnutý a pec sa stavia do domu.

Ideálnym prípadom je, keď sa dom stavia okolo pece a tá je jeho dominantou, i keď ani v tomto prípade nikdy nepokryje 100% tepelnej potreby objektu. Vždy je nutné riešiť primárny zdroj energie, ktorý bude pec dopĺňať.


V prípade menších stavieb sú tu stĺpové kachľové pece, ktoré na malom priestore odovzdávajú maximálany výkon. Naviac sú neprehliadnuteľnými solitérmi v danom priestore.

Môžu byť realizované v kruhovom alebo štvorcovom pôdoryse a s obyklou výškou cez 2 metre. Aj v dnešných starších domoch môžeme nájsť ešte stále dobre fungujúce stĺpové pece, ktoré sú už poznačené zubom času a v mnohých prípadoch sa ich ľudia chcú zbaviť, lebo neladia s ich predstavami.


Nájde sa však veľa ľudí, ktorí aj v nových objektoch preferujú takýto typ pece, či už z nostalgie, alebo sa im jednoducho takéto pece páčia. Naviac vedia, že sa môžu spoľahnúť na to, že aj v dnešnej dobe im takéto kachľové pece prinesú benefity v zmysle akumulácie a zdravého sálavého tepla.

1 543 zobrazení

Comments


bottom of page