top of page

Ochrana osobných údajov

 

1. Úvod

 

Zaviazali sme sa chrániť súkromie návštevníkov našich stránok a používateľov našich služieb.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na informácie, ktoré zhromažďujeme od používateľov a návštevníkov našich webových stránok, ktoré sa nachádzajú na adrese https://lishakkrby.com, ktorú vlastní a prevádzkuje Peter Lišhák, IČO: 41865383.

 

V týchto zásadách “my”, “nám” a “náš” označuje spoločnosť Peter Lišhák.

Vstupom na stránku, použitím ktorejkoľvek zo služieb alebo iným súhlasom s týmito Zásadami ochrany osobných údajov, súhlasíte so zhromažďovaním, používaním, zverejňovaním a iným zaobchádzaním s vašimi informáciami, ako je uvedené nižšie.

 

Ďalej súhlasíte s podmienkami obsiahnutými v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a so všetkými dokumentmi zahrnutými odkazom, bez ohľadu na to, či ste registrovaný v sieti spoločnosti Peter Lišhák alebo len prezeráte web. Ak nesúhlasíte s tým, ako zhromažďujeme a spracúvame osobné údaje zhromaždené na tejto stránke, nemali by ste používať naše služby a stránky.

 

Naše Zásady ochrany osobných údajov sú právne prehlásenia, ktoré vysvetľujú, ako vaše informácie môžeme zhromažďovať, ako vaše informácie môžeme zdieľať a ako môžete obmedziť naše zdieľanie vašich informácií.

 

2. Vaše práva

 

Pri používaní našej webovej stránky a predkladaní osobných údajov, máte podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) a iných zákonov určité práva. Niektoré práva sú zložité a nie všetky podrobnosti boli zahrnuté do našich súhrnov. Preto by ste si mali prečítať príslušné zákony a usmernenia regulačných orgánov o úplnom vysvetlení týchto práv.

 

https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/

 

 

V závislosti od právneho základu spracovania vašich osobných údajov, môžete mať niektoré alebo všetky z nasledujúcich práv:

 

Máte právo byť informovaný o osobných údajoch, ktoré od vás zhromažďujeme a ako ich spracovávame.

 

Právo na prístup: Máte právo na potvrdenie, že vaše osobné údaje sa spracúvajú a máte právo na prístup k vašim osobným údajom.

 

Právo na opravu: Máte právo na opravu svojich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné.

 

Právo na vymazanie: Máte právo požiadať o odstránenie alebo vymazanie vašich osobných údajov, ak pre nás neexistuje žiadny presvedčivý dôvod na ich ďalšie spracovanie.

 

Právo namietať: Máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov.

 

Ďalej máte právo na obmedzenie spracovania; na prenos údajov; právo sťažovať sa dozornému orgánu; a právo odobrať súhlas.

 

Právny základ pre spracovanie vašich osobných údajov je:
(a) súhlas; alebo
(b) ak je spracovanie nevyhnutné pre plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo na vykonanie krokov na základe vašej žiadosti pred uzatvorením zmluvy,
(c) a takéto spracovanie sa uskutočňuje automatizovanými prostriedkami, máte právo obdržať vaše osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte. Toto právo sa však neuplatňuje, ak by nepriaznivo ovplyvnilo práva a slobody iných.

 

Ak sa domnievate, že naše spracovanie vašich osobných údajov porušuje zákony na ochranu údajov, máte zákonné právo podať sťažnosť orgánu dohľadu zodpovednému za ochranu údajov. Môžete tak urobiť v členskom štáte EÚ vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo miesta údajného porušenia.

V rozsahu, v akom je právny základ pre spracovanie vašich osobných údajov odsúhlasený, máte právo kedykoľvek odobrať tento súhlas.

Môžete uplatniť akékoľvek vaše práva vo vzťahu k vašim osobným údajom prostredníctvom písomného oznámenia.

 

3. Aké informácie zhromažďujeme?

 

Ako návštevník, nie ste povinný poskytnúť žiadne informácie umožňujúce identifikáciu osôb.

 

Informácie, ktoré nám poskytujte: vaše informácie zhromažďujeme a spracovávame, keď sa zaregistrujete na našom webe, prihlásite sa na odber našich noviniek, odpoviete na prieskum alebo vyplníte formulár. Informácie, ktoré zhromažďujeme a spracovávame, sú jasne uvedené na webovej stránke, na ktorej ich zhromažďujeme a spracovávame. Právnym základom tohto spracovania je súhlas.

 

Okrem toho môžeme zhromažďovať vašu IP adresu a používať cookies; pozrite si časť Súbory cookies nižšie.

 

Keď sa u nás zaregistrujete prostredníctvom tejto stránky a stanete sa registrovaným používateľom, zhromažďujeme vaše informácie umožňujúce identifikáciu osôb. Týka sa to informácií o vás, ktoré sa dajú použiť na kontaktovanie alebo identifikáciu vás („Informácie umožňujúce identifikáciu osôb“). Informácie umožňujúce identifikáciu osôb zahŕňajú okrem iného vaše meno, telefónne čísla, e-mailovú adresu, adresu firmy a zamýšľané použitie požadovaných informácií, ale neobsahujú číslo vašej kreditnej karty ani informácie o fakturácii.

 

Zhromažďujeme informácie o vás, aby sme mohli prispôsobiť vašu skúsenosť a lepšie reagovať na vaše individuálne potreby, všeobecne vylepšiť naše webové stránky, spravovať súťaž, propagáciu, prieskum alebo inú funkciu lokality a posielať pravidelné e-maily.

 

Ak by ste sa kedykoľvek chceli odhlásiť z prijímania budúcich e-mailov, do dolnej časti každého e-mailu uvádzame podrobné pokyny na odhlásenie.

 

Vaše informácie umožňujúce identifikáciu osôb zhromažďujeme nasledujúcimi spôsobmi:

 

     i) Automatické zhromažďované informácií

Keď používate našu webovú stránku, naše servery automaticky zhromažďujú určité informácie, ktoré váš webový prehliadač posiela prostredníctvom interakcie vášho mobilného telefónu alebo webového prehľadávača s našou webovou stránkou. Medzi tieto automatizované prostriedky môžu patriť informácie zo služby Web Analytics, ako je adresa internetového protokolu, typ a jazyk prehliadača, typ platformy, vstupné stránky, zobrazené stránky, miera odchodov, množstvo času stráveného na konkrétnych stránkach, dátum a čas vašej žiadosti a cookies, ktoré môžu identifikovať váš prehliadač. Takéto informácie sa zvyčajne považujú za neosobné informácie. Tieto informácie sa zhromažďujú, keď: zadáte a použijete našu webovú stránku a súhlasíte s prijímaním súborov cookies. Niektoré z týchto súborov cookies môžu obsahovať vaše informácie umožňujúce identifikáciu osôb.

 

 

     ii) Cookies

O cookies

Pri prvej návšteve našej webovej stránky vás žiadame o súhlas s používaním súborov cookies v súlade s podmienkami týchto pravidiel.

 

Cookies sú malé textové súbory, ktoré web alebo jeho poskytovateľ služieb prenáša na pevný disk vášho počítača prostredníctvom webového prehliadača. Cookies umožňujú webovým lokalitám alebo poskytovateľom služieb rozpoznať váš prehliadač a zachytiť a zapamätať si určité informácie.

 

Cookies používame na identifikáciu údajov o návštevnosti a interakcii na našich stránkach, aby sme mohli prispôsobiť obsah, ktorý vidíte na našich webových stránkach, a ponúknuť lepší užívateľský zážitok.

Máme právo uzavrieť dohody s poskytovateľmi služieb tretích strán, aby nám pomohli lepšie porozumieť návštevníkom našich stránok.

 

Cookies, ktoré používame

 

Súhlasom s prijatím nášho používania súborov cookies dávate nám a tretím stranám, s ktorými spolupracujeme, povolenie na umiestnenie, ukladanie a prístup k niektorým alebo všetkým súborom cookies vo vašom počítači opísaným nižšie:

 

„Strictly neccessary“ súbory cookies

Tieto súbory cookies sú potrebné pre správne fungovanie webovej stránky, ako je napríklad zobrazovanie obsahu, prihlásenie, overenie relácie, odpovedanie na vašu žiadosť o služby a ďalšie funkcie.

 

„Performance“ Cookies

Tieto súbory cookies zhromažďujú informácie o používaní webových stránok, ako sú napríklad navštívené stránky, zdroje návštevnosti, záujmy používateľov, správa obsahu a ďalšie merania webových stránok.

 

Funkčné cookies

Tieto súbory cookies umožňujú webovej stránke zapamätať si preferencie používateľa - napríklad jeho jazyk, meno používateľa a ďalšie osobné voľby. Môžu byť tiež použité na poskytovanie služieb, ako napríklad nechať používateľa, aby vytvoril blogový príspevok, počúval zvuk alebo sledoval videá na webe.

 

„Media“ Cookies

Tieto súbory cookies môžu byť použité na zlepšenie výkonu webových stránok a poskytnutie špeciálnych funkcií a obsahu. Môžu ich umiestniť tretie strany, ktoré nám poskytujú služby alebo naša spoločnosť.

 

Súbory cookies reklamy alebo zacielenia

Tieto súbory cookies zvyčajne umiestňujú a používajú reklamné spoločnosti na vytvorenie profilu svojich záujmov pri prehliadaní a na zobrazovanie reklám na iných webových stránkach, ktoré súvisia s vašimi záujmami. Ak tieto súbory cookies zakážete, uvidíte menej reklám.

 

„Session“ cookies

Tieto súbory cookies umožňujú webovým stránkam prepojiť činnosti používateľa počas relácie prehliadača. Môžu sa používať na rôzne účely. Súbory „Session“ tiež umožňujú, aby používatelia boli rozpoznaní pri navigácii na webových stránkach, aby sa všetky zmeny položiek alebo stránok, ktoré vykonajú, zapamätali pri pohybe medzi zo stránkami. Platnosť súborov cookies relácií vyprší po relácii prehliadača; preto sa dlhodobo neuchovávajú.

 

„Persistent“ cookies

Tieto súbory cookies sa ukladajú na zariadení používateľa medzi jednotlivými reláciami prehliadača, čo umožňuje zapamätať si preferencie alebo akcie používateľa na celom webe. Tieto súbory cookies sa môžu používať na rôzne účely, vrátane zapamätania možností a preferencií používateľov pri používaní webových stránok alebo na zacielenie reklamy.

 

Cookies môžeme tiež použiť pre:

 

 • Identifikácia oblastí našej webovej stránky, ktoré ste navštívili

 • Prispôsobenie obsahu, ktorý vidíte na našej webovej stránke

 • Analýzy našich webových stránok

 • Remarketing našich produktov alebo služieb pre vás

 • Pamätanie vašich preferencií, nastavení a prihlasovacích údajov

 • Cielená reklama a zobrazovanie reklám relevantných pre vaše záujmy

 • Umožnenie uverejňovať vaše komentáre

 • Umožnenie zdieľania obsahu na sociálnych sieťach

 

 

Cookies používané našimi poskytovateľmi služieb

Na analýzu používania našich webových stránok používame službu Google Analytics. Služba Google Analytics zhromažďuje informácie o používaní webových stránok prostredníctvom súborov cookies. Zhromaždené informácie týkajúce sa našich webových stránok sa používajú na vytváranie prehľadov o používaní našich webových stránok. Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google sú k dispozícii na tejto stránke.

 

Používame Facebook Pixel na analýzu použitia našich webových stránok. Táto služba používa súbory cookies na zabezpečenie toho, aby sa naše reklamy zobrazovali správnym ľuďom a vytvárali reklamné publikum. Môžete si pozrieť pravidlá ochrany osobných údajov tohto poskytovateľa služieb na tejto adrese.

 

Správa súborov cookies

Ak si neželáte, aby dochádzalo k zberu údajov prostredníctvom cookies, odporúčame vám túto funkciu zakázať v preferenciách prehliadača. Väčšina prehliadačov vám umožňuje odmietnuť prijatie súborov cookies a odstrániť súbory cookies. Metódy na ich správu sa líšia v závislosti od prehliadača a verzie prehliadača.

Návody na vymazanie cookies v jednotlivých prehliadačoch tu:

•Internet Explorer: https://support.microsoft.com/sk-sk/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies

•Safari: http://www.apple.com/

•Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/sk/cookies.html

•Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies

•Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk&hlrm=en

 

Blokovanie všetkých súborov cookies bude mať negatívny vplyv na použiteľnosť mnohých webových stránok.

Ak zablokujete cookies, nebudete môcť používať všetky funkcie našich webových stránok.

     iii) Automatické informácie a údaje denníka

Informácie automaticky dostávame z vášho webového prehliadača alebo mobilného zariadenia. Tieto informácie zahŕňajú názov webovej stránky, z ktorej ste vstúpili na našu webovú stránku, ak existuje, ako aj názov webovej stránky, na ktorú ste pri odchode z našej webovej stránky smerovali.

 

Prostredníctvom súborov cookies a iných automatizovaných prostriedkov môžu webové servery zaznamenávať informácie, ako napríklad IP adresu vášho počítača / proxy servera, ktoré používate na prístup na internet, váš typ zariadenia, typ operačného systému, identifikátor mobilného zariadenia, typ prehľadávača, doménu a ďalšie systémy, nastavenia, názov vášho poskytovateľa internetových služieb alebo mobilného operátora.

 

Všetky tieto informácie používame na analýzu trendov medzi našimi používateľmi, aby sme pomohli vylepšiť našu webovú stránku.

 

4. Ako používame vaše informácie?

 

Na prispôsobenie našej webovej stránky používame informácie umožňujúce identifikáciu osôb, ktoré ste nám poskytli, spolu s automaticky získanými informáciami, ktoré dostávame.

 

Informácie, ktoré o vás zhromažďujeme, používame na založenie vášho účtu a poskytovanie služieb; poskytovanie vám prispôsobenému obsahu; komunikáciu s vami prostredníctvom e-mailu a telefónu, zasielanie e-mailov s cieľom informovať vás o našich službách; propagačné správy a údaje z webovej analýzy, poskytovanie spätnej väzby tretím stranám; a podniknutie krokov v súvislosti s nezákonnými alebo škodlivými činnosťami, kontaktovanie prostredníctvom marketingu a reklamy, o ktorej sa domnievame, že by vás mohli zaujímať alebo poskytovanie našich produktov a služieb, ktoré ste od nás požadovali alebo kúpili.

 

     i) Komunikácia a e-maily

Keď s vami komunikujeme o našich webových stránkach, použijeme e-mailovú adresu, ktorú ste zadali pri registrácii ako člena alebo používateľa. Môžeme vám tiež poslať e-maily s propagačnými informáciami o našich webových stránkach alebo ponukách od nás alebo od našich pridružených spoločností, pokiaľ ste sa tieto informácie nerozhodli neodoberať. Svoje preferencie kontaktov môžete kedykoľvek zmeniť prostredníctvom svojho účtu alebo zaslaním e-mailu s vašou žiadosťou na adresu: lishakkrby@gmail.com.

 

     ii) Zdieľanie informácií s pridruženými spoločnosťami a inými tretími stranami

Za účelom marketingu nepredávame, neprenajímame ani neobchodujeme s vašimi osobnými údajmi tretím stranám. To nezahŕňa dôveryhodné tretie strany, ktoré nám pomáhajú pri prevádzkovaní našej webovej stránky, pri vykonávaní našej činnosti alebo pri servise, pokiaľ sa tieto strany dohodnú na utajení týchto informácií. Informácie o návštevníkoch, ktoré neumožňujú identifikáciu osôb, môžu byť poskytnuté iným stranám na účely marketingu, reklamy alebo na iné účely.

 

     iii) Zdieľanie informácií s Facebookom a Google pre marketingové účely

Vaše osobné informácie (PII) môžeme zdieľať s tretími stranami na podobné účely marketingu publika. Tento marketing sa tiež nazýva “lookalike audience” marketing. Medzi tretie strany, s ktorými zdieľame vaše PII pre tento typ marketingu, patria Facebook a / alebo Google Analytics a / alebo Google Search Console, Google Adwords a / alebo akékoľvek iné nástroje Google. Použitie vášho PII na “lookalike audience” marketing nám pomáha nájsť nové publikum na základe podobných záujmov ako sú vaše. Vaše PII sa zdieľajú iba s Facebookom a Google pre tento typ marketingu. Používaním našej webovej stránky a súhlasením s naším oznámením o ochrane osobných údajov dávate súhlas s tým, aby sa vaše PII použilo na marketingové účely opísané v tejto časti.

 

     iv) Zachovanie a zničenie vašich osobných identifikačných údajov

Informácie, ktoré od vás získame uchovávame iba pokiaľ ich potrebujeme na právne, obchodné alebo daňové účely. Po vypršaní platnosti členstva udržujeme PII, ktorý ste odoslali prostredníctvom formulára na odoslanie po dobu 1 roka, a vymažte ho, pokiaľ sa nevyžaduje obnovenie členstva.

 

     v) Aktualizácia osobných údajov

Svoj PII môžete aktualizovať tak, že nás budete kontaktovať pomocou kontaktných informácií uvedených na konci tohto oznámenia a my vám pomôžeme. Máme však právo si ponechať vaše PII podľa potreby na účely vymáhania dodržiavania našich dohôd a dodržiavania akýchkoľvek právnych záväzkov.

 

     vi) Odvolanie súhlasu s použitím osobných údajov

Máte právo odvolať svoj súhlas s tým, aby sme vaše PII mohli kedykoľvek používať. Takýto súhlas nebude mať vplyv na zverejnenia inak povolené zákonom, vrátane, ale nielen: i) zverejnenia informácií o pridružených spoločnostiach a obchodných partneroch, ii) zverejnenia informácií poskytovateľom služieb tretích strán, ktorí poskytujú určité služby pre naše podnikanie, ako sú napríklad služby počítačového systému, poštové zásielky, služby správy údajov, (iii) zverejňovanie informácií tretím stranám podľa potreby na splnenie vašich požiadaviek, (iv) zverejňovanie informácií vládnym agentúram alebo orgánom činným v trestnom konaní alebo v prípade, ak sa to vyžaduje podľa platných právnych predpisov, (v) predtým zverejnené informácie tretím stranám alebo (vi) zverejňovanie informácií tretím stranám v súvislosti s následnými súťažami alebo propagačnými akciami, ktoré si môžete zvoliť, alebo ponúk tretích strán, ktoré sa môžete rozhodnúť prijať. Ak chcete odvolať svoj súhlas s používaním vášho PII, pošlite nám e-mail so žiadosťou na adresu: lishakkrby@gmail.com.

 

     vii) Ochrana práv a súkromia tretích strán

Ak akékoľvek príspevky uverejnené na našej webovej stránke obsahujú informácie o tretích stranách, musíte sa ubezpečiť, že máte povolenie zahrnúť tieto informácie do svojho príspevku. Aj keď nie sme právne zodpovední za konanie našich používateľov, odstránime všetky príspevky, na ktoré sme dostali upozornenie, ak takéto príspevky porušujú práva na súkromie ostatných.

 

 

5. Odkazy na iné webové stránky

 

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na Stránku a Služby. Táto stránka a služby môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky, nad ktorými nemáme kontrolu. Tieto webové stránky môžu mať svoje vlastné pravidlá týkajúce sa ochrany osobných údajov.

 

Nie sme zodpovední za Zásady ochrany osobných údajov alebo postupy iných webových stránok, ku ktorým pristupujete z tejto stránky alebo prostredníctvom služieb. Ak sa rozhodnete navštíviť webovú stránku jednotlivca, firmy alebo inzerenta kliknutím na odkaz na webovú stránku tretej strany, ktorá sa nachádza na adrese https://lishakkrby.com, budete presmerovaný na webovú stránku tejto tretej strany. Skutočnosť, že odkazujeme na webovú stránku alebo prezentujeme reklamu, nie je potvrdením, autorizáciou alebo vyobrazením našej príslušnosti k tejto tretej strane a nie je ani potvrdením politík alebo postupov týkajúcich sa ochrany súkromia alebo informácií tretej strany.

 

K takýmto prepojeným webovým stránkam pristupujete na svoje vlastné riziko. Mali by ste skontrolovať prípadné Zásady ochrany osobných údajov týchto jednotlivých webových stránok a zistiť, ako operátori týchto webových stránok tretích strán použijú vaše osobné informácie. Na informácie, ktoré sa rozhodnete poskytnúť alebo ktoré zhromažďujú tieto tretie strany, sa nevzťahujú naše Zásady ochrany osobných údajov.

 

 

6. Bezpečnosť

 

Bezpečnosť vašich informácií je pre nás veľmi dôležitá, uvedomte si však, že žiadne bezpečnostné opatrenia nie sú dokonalé alebo neprekonateľné a že žiadny spôsob prenosu cez internet alebo spôsob elektronického ukladania nie je stopercentne bezpečný. V dôsledku toho, zatiaľ čo sa snažíme chrániť vaše osobné údaje, nemôžeme zaručiť bezpečnosť žiadnych informácií, ktoré nám pošlete, a robíte tak na svoje vlastné riziko.

 

Mali by ste nám nahlásiť akékoľvek porušenie bezpečnosti na tejto e-mailovej adrese: lishakkrby@gmail.com.

 

Naše e-mailové zásady: Vždy sa môžete odhlásiť od prijímania ďalšej e-mailovej korešpondencie od nás alebo od našich pridružených spoločností. Bez vášho súhlasu nebudeme predávať, prenajímať alebo obchodovať s vašou e-mailovou adresou žiadnej nepridruženej tretej strane, s výnimkou predaja alebo prevodu našej firmy, alebo ak naša spoločnosť požiada o vyhlásenie konkurzu.

 

Ak dostanete e-mail, ktorý podľa všetkého pochádza od siete Peter Lišhák, ktorá požaduje osobné informácie (napríklad kreditnú kartu, prihlasovacie meno alebo heslo) alebo ktorý vás žiada, aby ste si overili alebo potvrdili svoj účet alebo iné osobné informácie kliknutím na odkaz, znamená to, že tento e-mail pravdepodobne odoslal niekto, kto sa snaží neoprávnene získať vaše informácie. V nikdy e-maile nepožadujeme tento druh informácií. Neuvádzajte informácie ani neklikajte na odkaz. Ak dostanete e-mail, ako je tento, kontaktujte nás na adrese : lishakkrby@gmail.com.

 

 

7. Aktualizácie Zásad ochrany osobných údajov

 

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť tieto Zásady ochrany osobných údajov. Všetky zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov budú zverejnené na našej webovej stránke, v aktualitách, prostredníctvom e-mailu alebo akýmkoľvek spôsobom.

 

Pozorne si prečítajte zmeny. Ak nesúhlasíte so Zásadami ochrany osobných údajov, musíte prestať používať služby a stránky.

 

8. Ako nás kontaktovať

 

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov alebo vášho súkromia v súvislosti s používaním tejto stránky alebo akýchkoľvek všeobecných otázok, môžete nám zavolať na +421 903 545 781 alebo poslať e-mail na adresu: lishakkrby@gmail.com.

 

Podrobnosti o nás

 • Túto webovú stránku vlastní a prevádzkuje spoločnosť Peter Lišhák

 • Na Slovensku sme registrovaní registračným číslom IČO: 41865383

 • Sídlime na adrese: Platanová 17, 010 07 Žilina

 • Môžete nás kontaktovať: poštou na uvedenú poštovú adresu; vyplnením kontaktného formulára na našej webovej stránke; telefonicky, na číslo kontaktu uverejnené na našej webovej stránke; alebo e-mailom, použitím e-mailovej adresy uverejnenej na našej webovej stránke.

bottom of page